Lahden Kiropraktiikka Oy Lahden Kiropraktiikka Oy

Varaa aika

044 568 2252

Facebook Instagram LinkedIn

Kiropraktiikka

Kiropraktiikka on pitkälle kehittynyt erikoisosaamisen alue, joka keskittyy mahdollisten oireiden syyn hoitamiseen – ei pelkästään oireiden poissaoloon. Kiropraktiikka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston toimintahäiriöiden korjaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen, jotta kehomme voi toimia normaalisti. Hermostomme ei ole pelkästään osa anatomiaamme vaan se kontrolloi koko kehomme toimintaa.

Kiropraktiikka on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava lääkkeetön hoitomuoto ja maailman kolmanneksi suurin terveydenhuollon ala maailmassa. Kiropraktiikka on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomuodoksi.

Kiropraktikko on sosiaali- ja terveysalanvalvontaviraston rekisteröimä ammattinimike, jonka käyttäjältä vaaditaan yliopistotasoinen ammattikoulutus. Koulutus vastaa esikliiniseltä osaltaan lääkäreiden koulutusta. Suomessa VALVIRA pitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Heidän sivuiltaan voit tarkistaa onko lääkärisi tai kiropraktikkosi asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö. Vuoden 2008 alusta saakka on ollut voimassa laki, joka sallii ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön käyttää Kiropraktikko -nimikettä.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Kun tulet ensimmäisen kerran vastaanotollemme, kartoitamme terveydentilasi sekä teemme kiropraktisen tutkimuksen. Tällä käynnillä otetaan lisäksi ryhtikuva, Insight TM (hermoston toimintaa mittaava tietokonepohjainen analyysi), sekä tarvittaessa tehdään myös ortopediset ja neurologiset testit. Kiropraktikko antaa myös ensimmäisen hoidon, mikäli jatkotutkimuksiin ei ole tarvetta. Varaathan ensimmäiseen käyntiisi noin 30-45min.

Toisella käynnillä saat tutkimustuloksistasi henkilökohtaisen raportin sekä parhaan hoitosuosituksen kustannuksineen. Tällä käynnillä käydään läpi myös selkärangan ja hermoston vaikutukset terveyteemme. On tärkeää, että jokainen ymmärtää sen hetkisen terveydentilansa ja mitä sille on tehtävissä. Tarvittaessa mahdolliset röntgen-, magneetti- ja/tai tietokonetomografia kuvat käydään tällä käynnillä yhdessä läpi. Terveyttäsi koskevat kysymykset ovat erittäin suositeltuja. Olemme täällä Sinun terveytesi vuoksi.

Tulethan jokaiselle käynnille hyvissä ajoin. Vastaamme mielellämme terveyttäsi koskeviin kysymyksiin -näin voimme auttaa jokaista parhaamme mukaan.

Insight TM

Hermoston normaalitoiminta on perusedellytys terveelliselle elämälle. Hermostomme, joka pitää sisällään keskushermoston (aivot ja selkäydin), ääreishermoston (selkäydinhermot ja aivohermot), kontrolloi ja sopeuttaa kaikkia elintoimintojamme ulkopuolisten ja kehon sisäisten ärsykkeiden mukaan. Hermostomme pyrkii parhaan mahdollisuutensa mukaan sopeutua ympäristön ja kehon sisäiseen stressiin. Mahdolliset ylirasitukset kehomme kykenemättömyydessä sopeutua tilanteeseen näkyvät ja tuntuvat erillaisina ”oireina” ja ”sairauksina”.

Hermostostamme alle 10% välittää kipua ja tuntemuksia. Loput n. 90% hermostostamme vastaa kaikesta muusta toiminnasta kehossamme kuten esim. sisäelinten ja rauhasten toiminnasta. Eli toisin sanoen jos meitä ei satu mihinkään kertoo ainoastaan sen, että alle 10% kehomme toiminnasta on kunnossa. Lopusta 90% se ei siten kerro juuri mitään.

Lahden Kiropraktiikalla on laadukas ja arvostettu Insight TM -tutkimusmenetelmä, joka mittaa hermostomme toimintaa kertoen ja havainnollistaen mahdolliset poikkeavuudet normallista hermoston toiminnasta. Kuvantamismenetelmä kertoo erittäin havainnollisesti myös asiakkaillemme mahdollisista virheasennoista ja lisääntyneistä stressitekijöistä kehossamme. Näin voimme auttaa asiakkaitamme parhaamme mukaan pääsemään eroon kivuistaan ja elämään normaalia, tervettä elämää.

Insight TM kertoo mitä ”pinnan alla” tapahtuu ja on näin ollen erittäin hyödyllinen myös urheilijoille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään ja keskittyä myös ns. heikkojen osa-aluiden kehittämiseen.

Insight TM:n avulla voimme kartoittaa mahdolliset ongelmat jo ennen kuin ne antavat mitään oiretta. Tämä mahdollistaa keskittymisen tärkeimpään eli ennaltaehkäisyyn ja terveyden ylläpitämiseen.

Posture Pro

Posture Pro on ryhtianalyysi, joka kertoo mahdolliset poikkeavuudet normaalista ryhdistä ja havainnollistaa erittäin selkeästi mihin ryhtivirheet voivat johtaa mikäli niitä ei korjata.

Posture Pro on kehitetty paikallistamaan ongelmakohdat, minkä avulla voit kiropraktikkosi kanssa keskittyä tärkeimpien ongelma-alueiden korjaamiseen hoitojen ja omatoimisten ohjattujen harjoitteiden avulla.

Varaa aika henkilökohtaiseen tutkimukseen.

Ryhti

Selkärangan hyvä asento ja normaalitoiminta ovat perusedellytyksiä hyvälle terveydelle. Selkärangan oikeat kaaret kaula-, rinta- ja lannerangassa mahdollistavat nikamien selkärangan nivelten normaalin liikkeen koko liikelaajuudessaan. Kehomme altistuu päivittäin erityyppisille rasituksille niin vapaa-ajallamme kuin työelämässämmekin. Myös lasten selkäranka kohtaa useita haasteita päivän aikana.

Hyvässä ryhdissä, selkärangan ollessa oikeassa asennossa ja toimiessaan optimaalisesti, selkärangan nivelet kuluvat vähemmän ja kehomme rasituksensietokyky paranee.

Kiropraktisen hoidon ja kiropraktikon antamien ohjeiden avulla suurin osa ryhtivirheistä on korjattavissa ja ennaltaehkäistävissä.

Kipu ja oireet

Ryhtivirheet voivat korjaamattomina johtaa erinäisiin ongelmiin niin tuki- ja liikuntaelimistössämme kuin muuallakin kehossamme. Tyypillisimpiä oireita voivat olla päänsärky, migreeni, käsi- ja jalkaoireet esim. iskias, raajojen puutuminen / tunnottomuus. Ryhtivirheet ja virheasennot voivat tuntua myös lihasten ylirasituksena, paikallisena niska- tai selkäkipuna, väsymyksenä, nivelten jäykkyytenä ja liikerajoituksina. Ryhtivirheistä ja virheasennoista johtuen lisääntynyt rasitus voi johtaa myös ennneaikaiseen välilevyjen heikentymiseen, rappeutumiseen ja jopa monelle tuttuun välilevyn pullistumaan tai -repeytymiseen.

Yleisimmät vaivat / oireet hoitoon hakeutumiselle:

 • selkäkipu (akuutti ja krooninen)
 • iskias
 • välilevyongelmat ja niistä johtuvat kivut
 • kulumamuutoksista johtuvat ongelmat ja oireet
 • raajojen puutumiset, tunnottomuudet, pistelyt ym.
 • niska- ja hartiakivut
 • päänsärky, migreeni, huimaus
 • rintarangan kivut, jäykkyydet, pistokset
 • rasitusvammat
 • lihasrevähdykset ja -krampit
 • ryhtiongelmat
 • sairauksista johtuvat tuki- ja liikuntaelinongelmat
 

Samin käsittelyssä

Asiakaskokemukset

Kiropraktikon hoidossa käyvät monenlaiset ihmiset vauvasta vaariin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan.

LUE LISÄÄ

Varaa aika

044 568 2252